Sesongens Middag

Lyststedet Bellevue blir arena for “Sesongens smaker”.
Én kveld om våren, sommeren, høsten og vinteren blir vår vakre spisesal gjort om til en arena for gode smaker. Opplev Lyststedet Bellevue gjennoppstå som restaurant. Løs snipp, vær velkommen!

Neste sesongens middag: TBA
Tema: TBA
Når: TBA
Hvor: Spisesalen på Lyststedet Bellevue

Pris per person: -
Vinpakke: -