Historie Lyststedet Bellevue

Lyststedet Bellevue er et selskapslokale med en spennende historie som strekker seg over fire generasjoner.

Lyststedet Bellevues Historie

De bergenske lyststedene ble skapt av borgerskapets overskudd av glede og livslyst. Lauritz Holte Wentzel bygget Bellevue i 1796. Han var en av byens ledende kjøpmenn og blant stifterne av både ”Det Dramatiske Selskap” og ”Den gode hensikt”. Allerede i Wentzels tid har nok Lyststedet Bellevue vært blant de steder hvor byens muntre selskap samlet seg. Det sies sågar at bispen Johan Nordahl Brun deltok ved det lystige bord, hvor sangen lød til pokalenes klang.

Man ga salutt fra de enkelte lyststedene når gjestene var i anmarsj, og fra Bellevue har også kanonene drønnet ved festlige anledninger. 

100 års restauranttradisjon                                                 

De neste hundrede år ble turbulente med forskjellige eiere, men i 1899 ble Lyststedet Bellevue kjøpt av Mathilde og Erik Herman Jernstrøm og en over 100 års restauranttradisjon ble innledet, der man gjennom fire generasjoner har arbeidet for å skapet stedets ry. Lyststedet Bellevue er kjent langt utover byens grenser som et av Bergens aller beste spisesteder. 

Bellevue har tatt vare på gleden, beholdt den gode stemningen, tradisjonene, det gode kjøkkenet, den bergenske gjestfriheten, samt livslysten og atmosfæren fra de gamle lyststeder.